REKISTERISELOSTE

 

Laatimispäiväys: 1.1.2015

 

Rekisterinpitäjä

Haarasilta-Halme-Brunila sukuseura ry

Yhteystiedot: Sirviönkatu 9, 15340 LAHTI

info@hhbsukuseura.fi

 

Rekisterin nimi

Haarasilta - Halme - Brunila sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen Haarasilta - Halme - Brunila sukuseura ry:n suljetulla verkkosivustolla. Sukuseuran tiedotteiden ja kutsujen jakelu.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 

.